БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект EUP4SME Панел 2 - Алтернативни методи за решаване на спорове

Панел 2 - Алтернативни методи за решаване на спорове

КОНСУЛТАЦИИ С БИЗНЕСА НА ТЕМА:
АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ – В ПОМОЩ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ

Европейският център Enterprise Europe Network към Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански провежда консултации със заинтересовани  фирми от област Благоевград и област Кюстендил на тема: „Функциониране на схемите за Алтернативно решаване на спорове”, за да установи как бизнеса  приема този начин за решаване на спорове с потребителите.
Експерти от Европейския център в Сандански са на разположение за провеждане на консултации с представител на всяка фирма, която проявява интерес.

Консултациите с бизнеса трябва да приключат до 25.04.2011 г., когато обобщените мнения ще бъдат изпратени в Европейската комисия.

Тези консултации са част от проучване на Европейската комисия за функционирането на Алтернативните методи за решаване на спорове в Европа, с цел да установи дали бизнеса ги приема за ефективен начин за решаване на спорове с потребителите.

Процедурите на извънсъдебните механизми са разработени по различни начини в отделните страни членки на ЕС. Някои от тях са възникнали в резултат на обществени инициативи както на централно ниво (като комисиите за жалби на потребителите в скандинавските страни), така и на местно ниво (като арбитражните съдилища в Испания), или могат да възникнат от частни инициативи (като медиатори/омбудсмани на банки или застрахователни компании). Именно поради това разнообразие решенията, приети от тези органи, се различава значително. Някои от тях са само препоръчителни (като например в случай на скандинавските комисии за жалби на потребителите и голяма част от частните омбудсмани), други са задължителни само за професионалисти (както е в повечето случаи на омбудсмани на банки), а трети са задължителни и за двете страни (арбитраж).
Комисията активно популяризира алтернативното решаване на спорове. Европейската комисия е приела две Препоръки, които определят качествени критерии, които всяка АРС схема трябва да предлага на потребителите. Освен това, предложението на Комисията за Европейска директива за медиация по граждански и търговски дела има за цел да осигури стабилна връзка между процеса на медиация и съдебното производство чрез установяване на общи правила на ЕС за редица ключови аспекти на гражданския процес.
Съществува вече Европейска мрежа на потребителските центрове (ECC-Net), която предоставя на потребителите информация и помощ при достъпа до подходяща схема за алтернативно решаване на спорове в друга държава-членка.

Приложения:
1. Алтернативни методи за решаване на спорове - Основни положения
2. Анкета за МСП панел - Алтернативно решаване на спорове (АРС)


За повече информация и насрочване на дата за индивидуална консултация:
тел. 0746 30549, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и на адрес: ул.Скопие №5; 2800 Сандански

Документи и полезна информация по темата могат да се намерят на следния адрес:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер