БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект Start-up Academy

startupacademy banner

Искане за информация/консултация

 


Проект "Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)" е съвместна инициатива на туристически съюз - Струмица (Водещ партньор) и Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански, която се реализира в рамките на Програма „Интерег - ИПА за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония“. Проектът, които ще се реализира в рамките на 15 месеца до Януари 2018 г. има за цел да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на бизнеса и регионалната икономика в трансграничния регион на България и Македония чрез развитие на инициативи за насърчаване на младежко предприемачество

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер