БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект CompoWin
Четвъртък, 07 Януари 2021 17:02

Проект CompoWin

от Офис
Оценете тази публикация
(1 глас)

БИКЦ - Сандански започна изпълнението на проект CompoWIN - Kвалифицирана работна ръка за високотехнологично производство, в който участват и организации от Хърватия, Естония, Германия и Словения.

Проектът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз и ще бъде реализиран в партньорство с 6 организации от пет европейски държави - България, Словения, Естония, Хърватия и Германия. Проектът се осъществява в периода от 1.11.2020-31.10.2022.

Проектът се фокусира върху насърчаването и развитието на композитната индустрия, т.е.материали и обучение в областта на композитната индустрия, която се определя с висока добавена стойност и повечето от работата все още се извършва на ръка. По този начин се правят самолети, лодки, спортно оборудване, перки за вятърни турбини и т.н.
Въпреки че индустрията наема много работници в цяла Европа и генерира приблизително 70 милиона евро приходи всеки ден, все още има относително слаби връзки между индустрията и образованието.

Партньорството по проекта ще се фокусира върху създаването на цялостна, полезна и атрактивна система за обучение на бъдещите производители на композитни материали. Проектът ще създаде учебни програми, материали за учители и документи за самооценка. В комбинация със съществуващ онлайн курс compohub.eu ще бъде възможно общите технически знания и обучение да се превърнат в основни техники на преподаване и опознаване на композитните материали, докато целта на проекта е и способността за бързо разгръщане на обучението в организации без предишен опит с композитни материали.

Освен в Словения е трудно да се намери национална професионална квалификация в областта на композитните материали. Проектът ще се стреми да постави добрите практики на словенската национална професионална квалификация в образователните системи на България и Хърватия и по този начин се очаква това да насърчи разпространението на националната професионална квалификация в други страни от ЕС.

Целевите групи на проекта са:

 1. МСП, които вече използват композитни материали
 2. МСП, работещи в дърводобивната, металната и други традиционни производствени индустрии
 3. Доставчици на обучение в областта на професионалното образование и обучение
 4. Образователни институции в областта на професионалното образование и обучение

Проектът CompoWIN ще се основава на три ключови иновационни подхода:

 • Създаване на успешен интегриран модел на заетост
 • Осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта чрез въвеждане на модела за разработване на дидактическо съдържание
 • Адресиране на липсата на национални професионални квалификации в областта на композитните материали и тяхното прилагане в европейските страни

Партньорите по проекта са:

 • Бизнес Информационен и Консултантски център - Сандански (БИКЦ Сандански), България
 • AFormX l.l.c., авиационна технология и прецизна механика, Словения
 • Kuressaare Ametikool, Естония
 • Sachsische Bildunggeselschaft Furumweltschutz und Chemiberufe Dresden MBH - SBG, Германия
 • Агенция за регионално развитие Zasavje, Словения
 • 3D Group Cluster 3D Technology, Хърватия

Новини:

Дата: 02.03.2021

compowin logo 600px

Стартира проучване на тенденциите в развитието на композитната индустрия в България
Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански участва в мащабно европейско проучване, целящо да анализира тенденциите на развитие и технологичните процеси в композитната индустрия и използваните материали за производство на изделия от композити.
В рамките на проучването ще бъдат организирани фокус групи, дискусии, интервюта и онлайн проучвания с представители на целевите групи на проекта – малки и средни предприятия (МСП), работещи в основните производствени отрасли на регионалната и национална икономики, представители на фирми от композитната индустрия, центрове за професионално образование и обучение, организации в подкрепа на бизнеса, браншови организации, образователни институции и други.
Проучването се осъществява в рамките на проект „CompoWin – Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство“. Инициативата се реализира в партньорство с шест организации от пет европейски държави - България, Словения, Естония, Хърватия и Германия. Проектът се финансира от програмата Erasmus + на Европейския съюз и ще разработи цялостна програма за обучение, базирана на опита на страни, в които композитното производство вече е добре развито (Словения, Естония, Германия), и ще представи и приложи тези резултати в страни, в които композитната индустрия е слабо развита и проучена. (България и Хърватия).

Ако искате да научите повече за проекта или да се включите в някоя от предстоящите дейности, моля свържете се с нас на телефон 074630549 или ни пишете на email адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Дата: 4.05.2021

compowin squareПокана за участие във фокус група относно перспективите пред развитието на композитната индустрия в България
Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански участва в мащабно европейско проучване, целящо да анализира тенденциите на развитие и технологичните процеси в композитната индустрия и използваните материали за производство на изделия от композити. Като част от проучването, екипа на БИКЦ – Сандански ще проведе фокус група – дискусия със заинтересованите страни – малки и средни предприятия в производствената промишленост от региона на Югозападна България.
Основната цел на проучването е да проучи доколко бизнеса е запознат с продуктите, материалите и основните технологии, които се използват в композитната индустрия. Освен това, екипа на проекта иска да разбере повече относно основните проблеми, пред които се сблъскват МСП при намирането на квалифицирана работна ръка, получаването на финансова и друг вид подкрепа от държавата, Европейските фондове и други източници с цел ускоряване на технологичната модернизация, иновациите, развитието на човешките ресурси, ресурсната ефективност и т.н. Проучването има за цел да определи и до каква степен фирмите организират или са склонни да организират вътре-фирмени обучения за повишаване на теоретичните и практически умения на своя персонал, а също и коя форма на обучение намират за най-подходящо.
Резултатите ще бъдат използвани за изготвянето на доклад, който ще представи текущото състояние и основните тенденции пред развитието на композитната индустрия в 5 европейски държави – България, Германия, Естония, Словения и Хърватия. Цялата информация, която ще бъде споделена и дискутирана по време на събието ще се третира поверително. Никакви лични данни или информация няма да бъдат разкривани или използвани по друг начин, освен за изследователски цели.
Фокус групата ще се проведе на 19.05.2021 г. от 11:00 часа в офиса на Сдружение БИКЦ – Сандански на адрес: ул. Македония 39, ет. 4, офис 403.

При проявен интерес за участие, моля свържете се с нас на телефон 074630549 или ни пишете на email адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Предварително благодарим за интереса и отделеното време!Дата: 08.04.2021

compowin squareПокана за участие във фокус група относно перспективите пред развитието на композитната индустрия в България

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански участва в мащабно европейско проучване, целящо да анализира тенденциите на развитие и технологичните процеси в композитната индустрия и използваните материали за производство на изделия от композити, наличните обучения и инициативи за повишаване качеството на работната ръка, наличните политики и подкрепа за малките и средни предприятия, съществуващите обучителни програми и инициативи. Като част от проучването, екипа на БИКЦ – Сандански ще проведе фокус група – дискусия със заинтересованите страни – представители на обучителни центрове, организации в подкрепа на бизнеса, институции и други заинтересовани страни.
Основната цел на проучването е да проучи наличния опит и обучителни инициативи в сферата на професионалното образование и обучение, обучителните програми и образователни стандарти, специалности и квалификации в производствената индустрия. По този начин екипа на проекта се надява да събере необходимата информация за изготвянето на иновативна програма за обучение на бъдещи работници в сферата на композитната индустрия, като се опита да стартира процеса по разработването на специалност, която да бъде включена в списъка на професиите за професионално образование и обучение в България, като използва наличния опит в Словения, Естония и Германия.
В допълнение на това, резултатите ще бъдат използвани за изготвянето на доклад, който ще представи текущото състояние и основните тенденции пред развитието на композитната индустрия в 5 европейски държави – България, Германия, Естония, Словения и Хърватия. Цялата информация, която ще бъде споделена и дискутирана по време на събитието ще се третира поверително. Никакви лични данни или информация няма да бъдат разкривани или използвани по друг начин, освен за изследователски цели.
Фокус групата ще се проведе на 20.04.2021 г. от 11:00 часа в офиса на Сдружение БИКЦ – Сандански на адрес: ул. Македония 39, ет. 4, офис 403.

При проявен интерес за участие, моля свържете се с нас на телефон 074630549 или ни пишете на email адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Предварително благодарим за интереса и отделеното време!Дата: 15.06.2021

compowin logo 600px

Покана за участие в онлайн проучване: Основни предизвикателства и перспективи пред работната ръка в композитната индустрия и работата с композитни материали
Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански участва в мащабно европейско проучване, целящо да анализира тенденциите на развитие на композитната индустрия, включително основните материали и технологични процеси използвани в сектора, съществуващите пазари, профил на компаниите от бранша, съществуващи предизвикателства, пред които е изправен секторът (т.е. липса на квалифициран персонал, недостиг на умения, ограничени НИРД, липса на програми за ПОО и др.).
Партньорите по проекта ще използват резултатите от онлайн проучването за разработване на Каталог на възможностите и предизвикателствата пред работната ръка. Каталогът има за цел да предостави преглед на най-често срещаните трудности, които компаниите срещат при наемането и задържането на персонал в композитната индустрия. Освен това, каталога ще направи преглед на наличния потенциал за промяна / адаптиране на процесите на обучение и образование, за да се отговори адекватно на съществуващите и очакваните предизвикателства.
Проучването се осъществява в рамките на проект „CompoWin – Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство“. Инициативата се реализира в партньорство с шест организации от пет европейски държави - България, Словения, Естония, Хърватия и Германия. Проектът се финансира от програмата Еразъм + на Европейския съюз и ще разработи цялостна програма за обучение, базирана на опита на страни, в които композитното производство вече е добре развито (Словения, Естония, Германия), и ще представи и приложи тези резултати в страни, в които композитната индустрия е слабо развита и проучена. (България и Хърватия).
Проучването се провежда в пет европейски държави и е предназначено за мениджърския персонал на МСП, работещи в композитната производствена индустрия, и / или специалисти с опит в бранша. Въпросника включва 17 въпроса с избор между няколко отговора, и ще ви отнеме не повече от 20 минути, за да го попълните.
Освен това, ако разполагате с интересна статия или документ, който предоставя допълнителна информация за развитието на композитната индустрия в България или региона, бихме били много благодарни, ако можете да я споделите с нас. Цялата информация ще се третира поверително. Никакви лични данни или информация няма да бъдат разкривани или използвани по друг начин, освен за изследователски цели.

Линк към анкетата: https://docs.google.com/forms/d/1SwATBPq8vhq-aWuVn8FYox0MNFLOVapun7Qc9-nWkvk

Ако искате да научите повече за проекта или да се включите в някоя от предстоящите дейности, моля свържете се с нас на телефон 074630549 или ни пишете на email адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Дата: 01.08.2021

compowin square

Покана за участие в проучване: Технологии и материали в композитната индустрия
Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански участва в мащабно европейско проучване, целящо да анализира тенденциите на развитие и технологичните процеси в композитната индустрия и използваните материали за производство на изделия от композити.
За тази цел партньорите по проекта извършват цялостен анализ на основните технологични процеси, използвани в композитната индустрия, като целта е да се анализират технологиите, които имат перспектива за развитие и внедряване в производството на композитни материали и продукти от тях. Резултатите от проучването ще ни помогнат да разберем по-добре в каква посока ще се развива композитното производство, а също и хората, работещи в тази индустрия. На база на резултатите от проучването, дългогодишния опит и експертиза на организациите – партньори, в рамките на проекта ще бъдат разработени нови и надградени съществуващите обучения за работещи в сферата на композитната индустрия. Освен това, ще бъдат идентифицирани и основните технологии и материали, които да бъдат внедрени в бъдещи инициативи за повишаване на професионалната квалификация и обучение в бранша.
Проучването се осъществява в рамките на проект CompoWin – Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство. Инициативата се реализира в партньорство с шест организации от пет европейски държави - България, Словения, Естония, Хърватия и Германия. Проектът се финансира от програмата Еразъм + на Европейския съюз и ще разработи цялостна програма за обучение, базирана на опита на страни, в които композитното производство вече е добре развито (Словения, Естония, Германия), и ще представи и приложи тези резултати в страни, в които композитната индустрия е слабо развита и проучвана (България и Хърватия).
Проучването се провежда в пет европейски държави и е предназначено за мениджърския персонал на МСП, работещи в композитната производствена индустрия, и / или специалисти с опит в бранша. Той включва въпроси относно прилагането на 15 конкретни техники/процеси в композитната индустрия и ще ви отнеме не повече от 20 минути, за да го попълните.
Цялата информация ще се третира поверително. Никакви лични данни или информация няма да бъдат разкривани или използвани по друг начин, освен за изследователски цели.

Линк към анкетата: https://docs.google.com/forms/d/11xG3At0kqk_QB240r8oExeMOTm_LMTkV9zte0fwLP74/

Ако искате да научите повече за проекта или да се включите в някоя от предстоящите дейности, моля свържете се с нас на телефон 074630549 или ни пишете на email адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Дата: 01.10.2021

Разгледайте информационните материали на проект CompoWin

През месец септември, в партньорство с колегите от Регионалната агенция за развитие – Засавие (Словения) разработихме промоционалните материали на проект „CompoWin – Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство“.

Вижте материалите на уеб страницата на проекта тук: http://www.compohub.eu/mod/page/view.php?id=106

Харесайте и последвайте Facebook страницата на проекта, за да научавате за резултатите и предстоящите събития тук: https://www.facebook.com/compowin/

Последна промяна на Петък, 16 Април 2021 13:15
Офис

Офис

Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.