БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект INNOFOSTER
Петък, 13 Януари 2017 11:39

Проект INNOFOSTER подкрепя нетехнологичните иновации в малките и средни предприятия

от Офис
Оценете тази публикация
(0 гласа)

През октомври 2016 г., Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански стартира изпълнението на проект "Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (INNOFOSTER)". Проектът се изпълнява в партньорство с „Център за развитие и промоция PROMO IDEA“ от Струмица, Македония.
Проектът има за цел да спомогне за укрепването на бизнес връзките на трансгранично ниво между малките и средни предприятия от Македония и България, както и между организации в подкрепа на бизнеса от двете държави.

Осъществяването на проекта ще улесни достъпа до нови и иновативни практики и процеси, като по този спомогне за повишаване на перспективите и потенциала за растеж на бизнеса. В тази насока, в началната фаза на изпълнение на проекта ще бъде изготвен подробен анализ, които ще дефинира основните фактори, които благоприятстват или възпрепятстват развитието на нетехнологичните иновации в МСП в трансграничния регион.
В рамките на различни събития за обмяна на контакти и създаване на партньорства и капацитет ще бъде поставено началото на Съвместна трансгранична мрежа за насърчаване и развитие на нетехнологичните иновации в малките и средни предприятия от трансграничния регион. Посредством създадените контакти между фирмите ще се улесни сътрудничеството между бизнеса, научните и изследователски институции и бизнес подпомагащите организации в сферата на разработването и прилагането на иновации.
С цел да се насърчи и повиши иновативния потенциал на МСП, в рамките на проекта се предвижда организирането на серия от обучителни семинари (обединени в рамките на кампания за повишаване на капацитета и уменията на МСП) насочени към разработването и прилагането на нетехнологични иновации в бизнеса. В тази насока, в рамките на проекта ще бъдат проведени осем обучителни семинара – четири в България и четири в Македония, в рамките на които висококвалифицирани експерти ще обучат фирмите относно основните видове нетехнологични иновации и как те могат да повишат тяхната конкурентоспособност и потенциал за растеж.
В рамките на проекта ще бъде разработен и уеб-портал (InnoRegion), които ще събира и популяризира информация на теми свързани с нетехнологичните иновации и ще осигури платформа за бизнес сътрудничество между фирми от трансграничния район и потенциални инвеститори.
В заключителната фаза на проекта ще бъде разработена и стартирана платформа за електронно обучение „Виртуална обучителна академия за нетехнологични иновации“, която ще бъде съобразена с нуждите на с нуждите на МСП от иновативните/с по-висока добавена стойност индустриални отрасли, включително и тези с висок потенциал за иновации, идентифицирани в стратегията за интелигентна специализация в двете страни. Всички тези дейности ще допринесат за подпомагане на дългосрочната перспектива за развитие на местния бизнес, която зависи от непрекъснатата инвестиция в иновации и повишаването на конкурентоспособността на местните икономики.

За повече информация относно проекта и предстоящите дейности, моля свържете се с нас чрез формата за контакт на тази уеб страница.


08.02.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ – ЛОГИСТИКА, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (БИКЦ – Сандански) стартира тръжна процедура за „Предоставяне на услуги по организиране на събития – логистика, настаняване и транспорт“ с две обособени позиции (лотове)”, които ще бъдат предоставяни в Сандански, България. Процедурата се провежда в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации“ (CB006.1.31.019) и проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа“ (CB006.1.31.018), които организацията изпълнява с финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Тръжното досие е налично на уеб страницата на БИКЦ – Сандански (www.bicc-sandanski.org), както и на страницата на Програмата (http://www.ipa-cbc-007.eu/, Секция „Търгове“).

Крайният срок за подаване на оферти е 08.03.2017, 17:00 (местно време).

Допълнителна информация и отговори на постъпили въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/
www.bicc-sandanski.org


13.02.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ДИЗАЙН И ПЕЧАТ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на услуги по дизайн и печат с две обособени позиции (лотове). Процедурата се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)“ с реф.№ CB006.1.31.019 и проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)“ с реф.№ CB006.1.31.018. Организацията изпълнява проектите по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 12.01.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок: 07 март 2017 година, 17:00 часа местно време.

 


13.02.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на разнообразни медийни услуги с две обособени позиции (лотове). Процедурата се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)“ с реф.№ CB006.1.31.019 и проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)“ с реф.№ CB006.1.31.018. Организацията изпълнява проектите по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 12.01.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок: 07 март 2017 година, 17:00 часа местно време.

 


26.04.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на консултантски услуги по разработване на ръководство за нетехнологични иновации и лекторски услуги при организирането на семинари за МСП. Процедурата се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)“ с реф.№ CB006.1.31.019. Проектът се изпълнява по Първата покана за прием на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Приемът на оферти се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 20.03.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок: 10 май 2017 година, 17:00 часа местно време.

 


29.05.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на писмени преводачески услуги с две обособени позиции (лотове). Процедурата се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)“ с реф.№ CB006.1.31.019 и проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)“ с реф.№ CB006.1.31.018. Организацията изпълнява проектите по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 12.01.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок: 12 юни 2017 година, 17:00 часа местно време.

 


01.06.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на консултантски услуги по разработването на платформа и модули за електронно обучение. Процедурата се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)“ с реф.№ CB006.1.31.019. Проектът се изпълнява по Първата покана за прием на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Приемът на оферти се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 20.03.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок: 15 юни 2017 година, 17:00 часа местно време.

 

 

Последна промяна на Сряда, 08 Февруари 2017 09:50
Офис

Офис

Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.