БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект INNOFOSTER Проект INNOFOSTER ПОКАНА: Двудневен обучителен семинар на тема: „МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
Понеделник, 04 Септември 2017 13:00

ПОКАНА: Двудневен обучителен семинар на тема: „МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

от Офис
Оценете тази публикация
(0 гласа)

ПОКАНА

Двудневен обучителен семинар на тема:

МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

част от Програма за изграждане на капацитет и познания

„НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ”

Място на провеждане: хотел „Монте Кристо“, град Благоевград

Дата на провеждане: 12-13 септември 2017 г.

Бизнес информационен и консултантски център - Сандански (БИКЦ-Сандански) има удоволствието да ви покани на двудневен обучителен семинар на тема „Маркетингови иновации за малки и средни предприятия“. Събитието се организира като част от дейностите по проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации”, който се изпълнява от БИКЦ - Сандански с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП програма за трансгранично сътрудничество България –Македония.

Събитието е част от серия семинари, които ще се проведат на територията на трансграничния район България - Македония, като част от Програма за изграждане на капацитет и познания „НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ”, чиято цел е да повиши знанията и уменията на малкия и среден бизнес от региона в сферата на разработването и приложението на нетехнологичните иновации (организационни, маркетингови и др.).

Семинарът има за цел да представи на участниците (представители на малки и средни предприятия) същността и смисъла на нетехнологичните иновации като начин да развият по-успешно бизнеса си. Ще бъдат представени съвременните измерения на маркетинга като елемент от управленската структура на фирмата, предпоставките и организацията на модерен иновационен процес, разнообразието, ролята на маркетинга за активното позициониране на фирмата във високо конкурентна среда. Ще бъде поставен акцент върху ролята на иновациите в политиката на дизайн, опаковка и брандинга на продуктовата гама, системите за национална и международна защита на търговската марка като обект на интелектуална собственост. Предвижда се представяне на възможностите за финансиране на различни иновации чрез европейски финансови механизми и фондове.

Темите, които ще бъдат представени в рамките на семинара включват:

  • Изясняване на същността и смисъла на разработването и имплементиране в дейността на фирмите на маркетинговите нетехнологични иновации;
  • Същност и специфика на маркетинговите иновации. Връзка с организационната структура на фирмата;
  • Основни стратегии за маркетинговото иновиране;
  • Иновации в малките и средни предприятия, разработването и позиционирането на нови продукти.
  • Ценови иновации. Иновации във вкусовите аспекти и популяризирането на продукта
  • Оценяване на успеха от въвеждането на нетехнологичните иновации
  • Актуалните възможности за финансиране на иновационни проекти;

От семинара участниците ще усвоят нови похвати и методи в управлението на фирмата и процесите които протичат в нея, както и ползите от внедряването на различни иновации. Ще се засегнат основните моменти в съвременния маркетинг и иновациите в тази област – създаването на бранд и налагане на нов продукт/услуга, неговото предлагане на пазара чрез разнообразни комуникационни канали. Необходимото внимание ще бъде отделено и на правата на собствениците в процеса на регистриране и защита на търговските марки като интелектуален продукт в национален и международен план. Ще бъдат разгледани множество примери и казуси от практиката и техните решения, както и ефективното управление за максимизиране на икономическия ефект в условията на ограниченост на ресурсите.

Лектори на семинара ще бъдат:

Доц. Елена Ставрова – преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски” в областта на маркетинга, мениджмънта и финансите, автор на учебници, монографии и изследвания в областта на финансите, банковото дело и банковите услуги и предприемачеството.

Дамян Станев – експерт организация на труда и човешки ресурси, управител на „Персонал Инвест” ЕООД, с дългогодишен опит в областта на организацията на труда, внедряването на нови бизнес модели и управлението на човешките ресурси.

Семинарът ще се проведе на 12-ти и 13-ти септември 2017 г. в конферентната зала на хотел „Монте Кристо“, град Благоевград. Местоположение на хотела: https://goo.gl/maps/9muPnk3nFy62

Участието в семинара е безплатно, като разходите за изхранване и настаняване са за сметка на организаторите в рамките на бюджета на проекта. Всеки участник ще получи и сертификат за участие.

Предвид ограничените места, моля да потвърдите вашето участие не по-късно от 10 септември 2017 г., 17:00 часа на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или като използвате формата за онлайн регистрации, която е достъпна на адрес: https://goo.gl/forms/Ppo0igOkLmwjQppL2

Регистрациите ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до запълване на наличния капацитет за участници.ПРОГРАМА

Двудневен обучителен семинар на тема:

МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

част от Програма за изграждане на капацитет и познания

„НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ”

Място на провеждане: хотел „Монте Кристо“, град Благоевград

Дата на провеждане: 12-13 септември 2017 г.

 

ДЕН 1: 12.09.2017 (Вторник)

10:00 – 10:30 Регистрация
10:30 – 10:45

Откриване на семинара и представяне на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)”

Пламен Тодоров

(Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански )

10:45 – 12:00

Тема 1. Иновации в малките и средни предприятия. Етапи на иновационния процес. Същност на нетехнологичните иновации. Видове нетехнологични иновации. Предпоставки и ползи от процеса на иновиране. Споделяне на опит от участниците.

Лектори: Дамян Станев, доц. Елена Ставрова

12:00 – 13:30 Обяд за участниците
13:30 – 14:15

Тема 2.Същност и специфика на маркетинговите иновации. Връзка с организационната структура на фирмата. Маркетинга като неразделна част от управленската стратегия за развитие на фирмата. Новите измерения и технологии в маркетинга.Споделяне на опит от участниците.

Лектор: доц. Елена Ставрова

14:15-14:30 Кафе пауза
14:30 – 15:15

Тема 3. Заобикалящата среда като стимулатор за маркетингови иновации. Алгоритъм и етапи на стратегията за разработване на нови продукти. Процес на внедряване на маркетингови иновации.

Лектори: Дамян Станев, доц. Елена Ставрова

15:15 – 16:00

Тема 4.Основни стратегии за маркетинговото иновиране.   Продуктова, ценова и стратегия за популяризиране на продукти и услуги. Дискусия и споделяне на опит от участниците.

Лектор: доц. Елена Ставрова

16:00 - 16:15 Кафе пауза
16:15 - 16:45

Представяне на успешни практики в сферата на маркетинговите иновации от Република Македония, механизми за подкрепа и финансиране.

Лектор: Димитър Влахов, Андами Консулт Македония

16:45 – 17:30

Тема 5. Дизайнът и опаковката като маркетингови иновации. Значение на избора на опаковка за успешни продажби.

Лектор: доц. Елена Ставрова

17:30 – 18:15

Тема 6. Брандингът. Мениджмънт и сила на бранда. Опитът на „ТheBiggest” в брандинг-културата.

Лектор: доц. Елена Ставрова

18:15 – 18:30

Резюме на първия ден от семинара. Въпроси и отговори. Дискусия.

Модератори: Дамян Станев, доц. Елена Ставрова

20:00 – 21:30 Вечеря за участниците в семинара


ДЕН 2: 13.09.2017 (Сряда)

09:00 – 09:30 Закуска и сутрешно кафе

9:30 – 10:15

Тема 7. Ценови иновации. Иновации във вкусовите аспекти и популяризирането на продукта. Дискусия и споделяне на опит от участниците.

Лектор: доц. Елена Ставрова

10:15 – 11:00

Тема 8.Търговската марка и обекти на защита. Национална и международна защита на марката. Патент, лиценз и процедури по присвояването им.Оценяване на успеха от въвеждането на нетехнологичните иновации в малките и средни предприятия. Инструментариум и представяне на резултатите.

Лектор: доц. Елена Ставрова

11:00 – 11:15 Кафе пауза
11:15 – 12:00

Тема 9.Възможности за финансиране за разработването, внедряването и развитието на иновации в малки и средни предприятия - Оперативни програми, Хоризонт 2020, Норвежки механизъм, Фонд "Научни изследвания", Национален иновационен фонд и др. 

Лектор: Дамян Станев

12:00 – 12:30 Дискусия и закриване на семинара. Връчване на сертификати за участие.
12:30 – 13:30 Заключителен обяд

Проект “Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ПРОГРАМА за Трансгранично сътрудничество България – Македония.

Последна промяна на Понеделник, 04 Септември 2017 14:15
Офис

Офис

Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.