БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект INNOFOSTER Проект INNOFOSTER

innofoster banner

През октомври 2016 г., Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански стартира изпълнението на проект "Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (INNOFOSTER)". Проектът се изпълнява в партньорство с „Център за развитие и промоция PROMO IDEA“ от Струмица, Македония.
Проектът има за цел да спомогне за укрепването на бизнес връзките на трансгранично ниво между малките и средни предприятия от Македония и България, както и между организации в подкрепа на бизнеса от двете държави.

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер