БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект НАТУР

Проект „Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите” (НАТУР)

Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански обявява процедура за определяне на изпълнител по чл. 12, ал. 2, т. 2  от Постановление №55 на Министерски съвет от 2007 г. с предмет на услуга: „Събиране на база данни за туристическите услуги и ресурси в региона на Сандански и  разработване на съдържанието за въвеждане в електронно информационно табло на български, гръцки и английски език”.

Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански обявява процедура за определяне на изпълнител по чл. 12, ал. 1, т. 2  от Постановление №55 на Министерски съвет от 2007 г. с предмет на доставка: „Сървър за управление на данни и захранване на база данни с централно управление и  електронно информационно табло, предназначено за предоставяне на туристическа информация и употреба на закрито”.

ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ: „Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите” (НАТУР)