БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект НАТУР Проект „Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите” (НАТУР)

Проект „Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към насърчаване на еко-туризма и защита на екосистемите” (НАТУР)

              

Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански информира всички заинтересовани страни за текущото изпълнение на:

ПРОЕКТ „ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД ЗА СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН, НАСОЧЕН КЪМ НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКО-ТУРИЗМА И ЗАЩИТА НА ЕКОСИСТЕМИТЕ” (НАТУР).

Проектът се съфинансира от ERDF по Първа покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007-2013
ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА № B1.11.13, ПРОЕКТ „НАТУР”

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the “Greece-Bulgaria 2007-2013 Programme”.

European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013, SUBSIDY CONTRACT No.B1.11.13, Project NATOUR.


Период на изпълнение: 01 април 2011 – 30 март 2013

Проектът се изпълнява от:

ПАРТНЬОР ЗА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ: 
- община Авдера, регион Ксанти

ПАРТНЬОРИ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: 
- Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански, област Благоевград
- Регионална Дирекция „Горско Стопанство” - Кърджали, област Кърджали

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер