БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект Start-up Academy
Петък, 13 Януари 2017 12:06

Проект Start-up Academy България - Македония за повишаване на младежкия предприемачески потенциал.

от Офис
Оценете тази публикация
(1 глас)

Искане за информация/консултация

 


Проект "Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)" е съвместна инициатива на туристически съюз - Струмица (Водещ партньор) и Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански, която се реализира в рамките на Програма „Интерег - ИПА за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония“. Проектът, които ще се реализира в рамките на 15 месеца до Януари 2018 г. има за цел да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на бизнеса и регионалната икономика в трансграничния регион на България и Македония чрез развитие на инициативи за насърчаване на младежко предприемачество

Липсата на опит у младите предприемачи, заедно с някои пропуски в тяхното образование и социална среда определят до голяма степен липсата на квалификации и опит, както и ниския капацитет на сътрудничество и развитие. Решаването на тези предизвикателства ще има дългосрочен ефект и ще постави основите за изграждане на среда за по-приобщаващо предприемачество сред младите хора.
В тази насока, в началната фаза на проекта ще бъде изготвен детайлен анализ на база на проучване на съществуващата среда в трансграничния район по отношение на образованието и наличните мерки за развитие на младежкото предприемачество. Резултатите от проучването ще предоставят ценна информация за специфичните нужди, възможности и ограничения за развитие и подкрепа на младите хора с предприемачески дух и мотивация за стартиране на бизнес в трансграничния район на двете съседни държави. Изводите от изследването ще бъдат използвани за определяне на конкретни мерки и дейности за насърчаване на младежкото предприемачество в краткосрочен и дългосрочен план.
В рамките на една от основните дейности на проекта ще стартира съвместна платформа за изграждане на капацитет и работа в мрежа, с амбициозното наименование „Start-up Academy Bulgaria – Macedonia”. Академията ще се реализира в три основни етапа – Фаза 1: Четиридневно обучение за стартиране на бизнес; Фаза 1: Лаборатория за развитие на бизнес идеи; Фаза 3: Финална конференция на тема „Младежко предприемачество“. Основната цел на инициативата е да подпомогне младите хора, като им предостави основните умения, знания и мотивация, необходими за разработването и реализирането на своите бизнес идеи и потенциал на предприемачеството. Участниците в академия ще бъдат консултирани и наставлявани от ментори и експерти с дългогодишен опит в сферата на предприемачеството, като по този начин подпомогнат за превръщането на идеите в успешен бизнес модел.
В дългосрочен аспект, проект „Start-up Academy Bulgaria – Macedonia” като инициатива за изграждане на капацитет и работа в мрежа за младите хора, ще предостави нови възможности за младежка заетост, които ще помогнат на трансграничните общности в борбата им с високите нива на младежка безработицата, изтичането на мозъци и емиграцията.

За повече информация относно проекта и предстоящите дейности, моля свържете се с нас чрез формата за контакт на тази уеб страница.


31.01.2017

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на специализирани информационно-консултантски в рамките на Младежки Клуб „YOUthClub” и лекторски услуги за събития в рамките на изпълнението на проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)”, №CB006.1.31.018, финансиран по Договор за субсидия № РД-02-29-192/17.10.2016, по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Приемът на оферти се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 12.01.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Краен срок: 15 февруари 2017 година, 17:00 часа местно време.


08.02.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ – ЛОГИСТИКА, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (БИКЦ – Сандански) стартира тръжна процедура за „Предоставяне на услуги по организиране на събития – логистика, настаняване и транспорт“ с две обособени позиции (лотове)”, които ще бъдат предоставяни в Сандански, България. Процедурата се провежда в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации“ (CB006.1.31.019) и проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа“ (CB006.1.31.018), които организацията изпълнява с финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Тръжното досие е налично на уеб страницата на БИКЦ – Сандански (www.bicc-sandanski.org), както и на страницата на Програмата (http://www.ipa-cbc-007.eu/, Секция „Търгове“).

Крайният срок за подаване на оферти е 09.03.2017, 17:00 (местно време).

Допълнителна информация и отговори на постъпили въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/
www.bicc-sandanski.org


13.02.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ДИЗАЙН И ПЕЧАТ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на услуги по дизайн и печат с две обособени позиции (лотове). Процедурата се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)“ с реф.№ CB006.1.31.019 и проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)“ с реф.№ CB006.1.31.018. Организацията изпълнява проектите по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 12.01.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок: 07 март 2017 година, 17:00 часа местно време.

 


13.02.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на разнообразни медийни услуги с две обособени позиции (лотове). Процедурата се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)“ с реф.№ CB006.1.31.019 и проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)“ с реф.№ CB006.1.31.018. Организацията изпълнява проектите по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 12.01.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок: 07 март 2017 година, 17:00 часа местно време.

 


29.05.2017

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански организира текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на писмени преводачески услуги с две обособени позиции (лотове). Процедурата се организира в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (InnoFoster)“ с реф.№ CB006.1.31.019 и проект „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)“ с реф.№ CB006.1.31.018. Организацията изпълнява проектите по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, януари 2016 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония) (версия 12.01.2017).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Живко Иванов
Телефон: 0746/30549 / 0746/32403
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок: 12 юни 2017 година, 17:00 часа местно време.

 


09.06.2017

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ

START-UP ACADEMY

Уважаеми участници,
Екипът на проект Start-up Academy има удоволствието да представи на вашето внимание резултатите от Конкурс за най-добра бизнес идея „Start-up Academy”, който се проведе в периода 12 април – 22 май 2017 година.

Информацията за класирането е достъпна тук

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на телефон: 0746 / 30549.

Благодарим за положените усилия!

Последна промяна на Сряда, 05 Април 2017 12:29
Офис

Офис

Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.