БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало За нас

Бизнес Информационен и Консултантски Център (БИКЦ) – Сандански е сдружение с нестопанска цел, учредено през 1997 година по инициатива на местни предприемачи и представители на община Сандански. Организацията е създадена с консултантската помощ на германската организация GFA – International Management Consulting и с финансовата подкрепа на Deutsche Ausgleichsbank, Германия.

Цели и дейности 
Дейността на БИКЦ – Сандански е насочена към подпомагане на икономическото, културно и просветно развитие на Югозападна България с цел утвърждаване на новите ценности, подпомагане на малките и средни предприятия от региона, пропагандирането и утвържда-ването на региона като модерен икономически, социален, културен и спортен център. БИКЦ – Сандански подпомага малките и средни предприятия от региона чрез организиране на изложения, конференции, бизнес форуми, кооперационни борси и др. Организацията работи и за повишаване на компетентността и конкурентноспособността на фирмите в региона, като ги информира относно актуални икономически и социални теми чрез провеждане на семинари , обучения, работни срещи, кръгли маси и дискусионни форуми. БИКЦ – Сандански издава месечен книжен и електронен бюлетин, както и редица други периодични информационни издания по актуални икономически и социални теми. Организацията разработва и поддържа бизнес ориентиран интернет портал с актуална информация и новини от региона на Югозападна България. Сдружение БИКЦ - Сандански работи за привличане на чужди инвеститори в региона чрез създаване на условия за лесен и бърз достъп до компетентна и актуална информация за възможностите и администра-тивните изисквания за стартиране на нов бизнес в страната.

Членство в други организации
БИКЦ – Сандански е член на Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА), в която членуват 28 агенции за регионално развитие и бизнес центрове. БИКЦ е един от инициаторите и учредителите на Еврорегион “Стримон – Струма” между Република България и Република Гърция, в който участват общини и неправителствени организации от пограничния регион на двете държави.
Сдружение БИКЦ – Сандански има изградени партньорски отношения с организации от съседни страни като Бизнес иновационен Център – Серес, Търговско-промишлените палати в Серес, Солун, Драма и Килкис от Република Гърция, Център за Междубалканско сътрудничество, Стопанска камара – Скопие и Струмица, Фондация за развитие на малките и средни предприятия – Струмица, Регионален център за развитие на Малешевия – Берово, Македония и др.
От януари 2008 година Бизнес информационен и консултантски център – Сандански е част от мрежата „Enterprise Europe Network”, обединяваща 500 организации и над 4000 висококвалифицирани експерти от 40 Европейски държави.