БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало За нас Политика за поверителност

Политика за поверителност

Данни за Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Сдружение БИКЦ-Сандански, ЕИК: 101069769, със седалище и адрес на управление в гр. Сандански, ул.Скопие 5, тел.: 0746/30549, е-майл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Настоящата политика за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които  Сдружение БИКЦ-Сандански събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията.

Прилагаме политика за защита на личните данни,събирани от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш експерт, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни http://bicc-sandanski.org, Facebook, Twitter и други социални медии.

Чрез тази политика за поверителност Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате възражения, моля не използвайте нашите сайтове и не ни предоставяйте каквито и да е лични данни.

Обща информация

БИКЦ – Сандански е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена полза. Предметът на дейност на Организацията е подпомагане на икономическото, културно и просветно развитие на Югозападна България.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Сдружение се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Отнасящата се нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за Защита на Личните Данни (Регламент (ЕС) 679/2016) и Закона за Защита на Личните Данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

1. Каква информация събираме?

Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате на нашия сайт, посещавате наши събития или обучения, при попълване на анкети за консултации или заявления за интерес към международни оферти, бизнес събития и изложенияи др.

Когато се регистрирате за една или повече от горе посочените услуги, може да Ви бъде поискано да въведете следните лични данни: име, фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер.

2. За какво използваме информацията Ви?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за да:

 • подобрим Вашия опит при работа с нашата организация (Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на индивидуалните Ви нужди)
 • подобрим нашите услуги (непрекъснато се стремим да подобряваме предлаганите от нас услуги въз основа на информацията и отзивите, които получаваме от Вас)
 • подобрим обслужването на клиентите (информацията Ви ни помага да реагираме по-ефективно на Вашите високи изисквания за обслужване на клиенти)
 • изпращаме периодични е-мейли (Е-мейл адресът, който предоставяте, може да бъде използван за изпращане на информация и актуални новини, отнасящи се до нашата дейност или запитването Ви, ако сте дали съгласие за това)
 • предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили
 • отговорим на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания
 • Ви изпращаме полезна информация (в рамките на бюлетините „Търговско коопериране“ и „Бизнес панорама“), когато сте заявили изрично желание за това
 • Ви показваме реклами, свързани с Вашия интерес към нашата сфера на дейност в социалните мрежи, включително Facebook, Twitter и LinkedIn
 • използваме ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Google Ads и Facebook
 • се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами
 • търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти/обучения;
 • правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни
 • осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайтовете или услугите ни
 • Ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

3. Използваме ли "бисквитки"?

Да. "Бисквитките" са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на Вашите компютри през Вашия уеб браузър (ако разрешите), които позволяват на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават Вашия браузър и да прихващат и помнят определена информация.

Можете да забраните използването на „бисквитки“ чрез настройките на Вашия браузър, но ако решите да направите това, части от нашите сайтове няма да функционират когато ги посещавате.

4. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Ние не продавамеи не търгуваме с лични данни.Организацията разкрива Вашите лични данни:

 • само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за обезпечаване дейността на Сдружението; на лица, извършващи услуги в сфери, свързани с тази дейност – включително лица извън Европейския Съюз. Ние взимаме предпазни мерки като подписване на споразумения за поверителност и предоставяме само достъп до информация свързана с конкретната задача за поддръжка и/или разработване
 • Европейската Комисия и други донори, при изпълнение на задължения за предоставяне на присъствени списъци от събития организирани от нас и финансирани от тях.

Организацията взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита на Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.

5. Мерки за защита

Организацията събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

6. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от Организацията за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, Организацията приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по надлежен начин.

7. Вашето право на достъп и получаване на информация

Съгласно Закона за защита на личните данни имате права във връзка с личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и оттегляне на съгласие (когато законовото основание за обработка е съгласие).

Можете да прочетете повече за тези права на адрес: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/what-are-my-rights_bg

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, моля пишете ни на е-майл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси. Те ще Ви:

 • съдействат при упражняването на Вашите права
 • информират допълнително за всяко едно Ваше право

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както ида Ви дадем отговор в законоустановения срок. 

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините. 

8. Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, моля да се свържете с нас, за да бъде извършена проверка.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. 

9. Актуализация/обновяване

Настоящата политика за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали промени (в случай на необходимост).

Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.

10. Вашето съгласие

Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.

11. Контакт с нас

Ако имате въпроси относно тази политика за поверителност, можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу:

Бизнес Информационен и Консултантски Център

Адрес: Сандански 2800, ул. Скопие 5, Сандански, България

Е-майл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон: 0746/30549

Работно време (офис):

Понеделник - Петък: 9:30ч. - 17:30ч.

Събота и Неделя: Почивни дни

http://bicc-sandanski.org/bg/za-kontakti

Последна промяна (Сряда, 23 Май 2018 11:42)