BUSINESS INFORMATION AND
CONSULTING CENTRE - SANDANSKI

Business information, consultations, European programmes and projects
Български (България)English (United Kingdom)
Home Projects

Request information/consultation

 


Project “Enhancing Youth Entrepreneurial and Employment Potential through Networking and Capacity Building (Start-Up Academy Bulgaria - Macedonia)” is a 15 month initiative of Tourist Union – Strumitsa (Lead partner) and Association Business Information and Consulting Center – Sandanski aimed to improve the business competitiveness regional business environment in the cross-border area of Bulgaria and Macedonia through the development of youth entrepreneurship.

In October 2016 Association Business Information and Consulting Center – Sandanski started the implementation of project “Improving competitiveness of SMEs of the CB region by fostering and promotion of non-technological innovations (INNOFOSTER)”. The project has been implemented in partnership with Association Center for development and promotion PROMO IDEA of Strumitsa, Macedonia.

Първото обучение ще се проведе на 21 април 2015г. от 13:00 ч. в Бизнес Инкубатор-Струмяни до Община Струмяни.

Проектът цели да се даде възможност на предприемчиви жени да започнат свой собствен бизнес.

Платформата предоставя възможност за самообучение, включващо индивидуални тестове и упражнения по десет тематични области.

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански и Агенция за регионално развитие – Кърджали канят фирми от секторите строителство, ИКТ и туризъм за участие в секторни групи за предоставяне на безплатни консултантски услуги свързани с решаването на конкретни нужди и проблеми.
Сдружение „Бизнес Информационен и Консултантски” уведомява всички заинтересовани страни, че ОТКРИВА процедура за изпълнение на следната услуга:  „Предоставяне на специализирани консултантски услуги в сферата на хоризонталното консултиране на МСП и млади предприемачи с иновативни идеи”.
Сдружение „Бизнес Информационен и Консултантски” уведомява всички заинтересовани страни, че ОТКРИВА процедура за изпълнение на следната услуга:  „Организиране и логистично осигуряване на събития ”.
Проектът е насочен към предоставяне на преглед на Европейските тенденции за регионални иновации за следващия програмен период 2014-2020 г., като представи концепцията за интелигентна специализация, потенциалното й влияние върху траекториите на регионалното развитие и основните разлики с предишния стратегически подход (Регионална иновационна стратегия). Нещо повече, обхватът на проекта цели да предизвика брейнсторминг сесии за възможните сценарии за иновационни посредници, с оглед на новите пътища за регионално развитие, които Интелигентната специализация може да произведе, като предостави становище от първа ръка за възможните нови роли, които посредниците могат да приемат, за да подкрепят регионалните власти.
Тук ще намерите информационни материали по проекта
Проект BADGE е насочен към жени, стартиращи собствен бизнес, които често са в двойно неравностойно положение: както поради техния пол, така и поради дадени обстоятелства, в които са поставени: произхождат от селски район; смятат се за негодни; самотни майки; с малцинствен етнически произход; или възприемащи се като по-млади или по-възрастни, отколкото е средната възраст за един предприемач.
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner