BUSINESS INFORMATION AND
CONSULTING CENTRE - SANDANSKI

Business information, consultations, European programmes and projects
Български (България)English (United Kingdom)
Home Projects Проект SEA ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОЦЕНКА И СЕЛЕКЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕИ, МЕНТОРИНГ И КОУЧИНГ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОЦЕНКА И СЕЛЕКЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕИ, МЕНТОРИНГ И КОУЧИНГ

Проект „Трансграничен Бизнес Акселератор“ с акроним „SEA“ и MIS 5070057, с договор № B6.3a.15 от 13.04.2021 г., финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014-2020”

Дата на публикуване 23.08.2022 г. - 10:19
Дата на валидност 30.08.2022 г. - 17:00
Програма Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

Документация

01-SEA_22.08.2022_public.rar