BUSINESS INFORMATION AND
CONSULTING CENTRE - SANDANSKI

Business information, consultations, European programmes and projects
Български (България)English (United Kingdom)
Home Projects Project Sense of Community
Thursday, 20 January 2022 11:10

Project Sense of Community

Written by Office
Rate this item
(0 votes)

 

01.03.2021

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански стартира нова инициатива в подкрепа на развитието на бизнес инициативи в малки общности.

Проектът е със заглавие „Sense of Community“ и е финансиран от Програма „Еразъм +“ на Европейската комисията. В инициативата участват организации от Италия, Португалия, Хърватия и Румъния.
Проектът е насочен към повишаване перспективите за заетост и предприемачество на хора от селски райони, посредством провеждането на различни обучения и инициативи за обмяна на опит с международно участие.

Основните цели на проекта са:

  • Да повиши знанията и уменията на 20 предварително избрани членове на организациите – партньори, за да се създадат възможности за развитие на предприемачески инициативи в малки общности, като по този начин се повишат перспективите за заетост на хора от селски райони.
  • Да повиши социалното включване, възможностите за заетост и предприемаческата инициатива на 25 участници, идващи от малки населени места в селски райони чрез участие в различни обучения и инициативи за обмяна на опит в Хърватия и Италия.

 

20.03.2022 г.

Стартира безплатен курс по бизнес английски език

Бизнес център – Сандански стартира провеждането на безплатен онлайн обучителен курс по бизнес английски език.

Курса се организира по проект „Sense of Community“ и е финансиран от Програма „Еразъм +“ на Европейската комисията. В инициативата участват организации от Италия, Португалия, Хърватия и Румъния.

Курсът стартира през месец април 2022 г. и е с обща продължителност 96 часа разпределени в 24 дни по 4 часа на ден, като времето за провеждане ще бъде изцяло съобразено с индивидуалните нужди на участниците. Онлайн занятията ще се провеждат в BigBlueButton платформа за онлайн конференции, като материалите са предназначени за всеки, който владее английски език на средно или по-високо ниво.

В рамките на обучението ще засегнем интерес теми от света на бизнеса, комуникацията, маркетинга и управлението на малки предприятия в местните общности.

За повече информация, свържете се с нас на посочените координати.


На 17.03.2021 година се проведе първата работна среща на екипа на проекта, на която бяха обсъдени предстоящите дейности и планираното обучение на целевите групи в град Риека, Хърватия.


10.10.2022

Обучение на представители на организации от селски райони

В периода 18 – 22 октомври 2022 година в град Риека, 20 обучители от селски райони на 5 европейски държави се включиха в пет дневно обучение за развитие на предприемачески инициативи в местни общности.

Основната цел на обучението е да развие уменията на местните експерти да създават и популяризират програми и проекти насочени към насърчаване на предприемачеството в малките общности и изолирани селски райони. Сдружение БИКЦ – Сандански организира участието на четирима представители на екипа на организацията, който заедно с колеги от Румъния, Хърватия, Португалия и Италия разработиха програма за насърчаване на предприемаческите инициативи в община Сандански, която би могла да се реализира с подкрепата на местната общност и финансиране от Европейския съюз.

В рамките на следващата обучителна инициатива, БИКЦ – Сандански ще изпрати петима местни предприемачи в едноседмично обучение на тема „Предприемачество в малките общности – възможности и предизвикателства“, което ще се проведе през месец юни 2022 година в Португалската столица Лисабон.

 

Last modified on Monday, 11 April 2022 12:02
Office

Office

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it