BUSINESS INFORMATION AND
CONSULTING CENTRE - SANDANSKI

Business information, consultations, European programmes and projects
Български (България)English (United Kingdom)
Home Projects Project Sense of Community Project Sense of Community

Project Sense of Community

Project Sense of Community

Project Sense of Community (1)

 

Thursday, 20 January 2022 11:10

Project Sense of Community

Written by Office

 

01.03.2021

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански стартира нова инициатива в подкрепа на развитието на бизнес инициативи в малки общности.

Проектът е със заглавие „Sense of Community“ и е финансиран от Програма „Еразъм +“ на Европейската комисията. В инициативата участват организации от Италия, Португалия, Хърватия и Румъния.
Проектът е насочен към повишаване перспективите за заетост и предприемачество на хора от селски райони, посредством провеждането на различни обучения и инициативи за обмяна на опит с международно участие.

Основните цели на проекта са:

  • Да повиши знанията и уменията на 20 предварително избрани членове на организациите – партньори, за да се създадат възможности за развитие на предприемачески инициативи в малки общности, като по този начин се повишат перспективите за заетост на хора от селски райони.
  • Да повиши социалното включване, възможностите за заетост и предприемаческата инициатива на 25 участници, идващи от малки населени места в селски райони чрез участие в различни обучения и инициативи за обмяна на опит в Хърватия и Италия.