• Bulgarian
  • English
Enterpise Europe Network

От 2008 година Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански е част от мрежата “Enterprise Europe Network”, поддържайки Европейски Информационен и Иновационен Център – Сандански в рамките на национален консорциум с още 12 организации от България.

Enterprise Europe Network 

Мрежата включва над 500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Тя функционира в 28-те страни-членки на ЕС, в страните кандидатки - Турция и Македония, в страните на Европейското икономическо пространство - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, както и Армения, Израел и Швейцария. Европейски Информационен и Иновационен Център – Сандански е регионален център за областите Благоевград и Кюстендил.

 

Продължава...
 
Новини
Събития

Бизнес Панорама

Месечен електронен бюлетин на Enterprise Europe Network – Център Сандански

Бизнес Оферти

Предложения за бизнес сътрудничество от чуждестранни фирми

Бюлетин "Проектно коопериране"

Актуални предложения за коопериране в проекти по различни европейски програми.

Бюлетин за брокерски събития

Бюлетин за брокерски събития на ENTERPRISE EUROPE NETWORK

 

Enterprise Europe Network Centre - Sandanski