Новини от БИКЦ - Сандански

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, организиран по проект GrowthFundMe

Курсът ще се проведе в три последователни сесии на следните дати: 

18 юни 2024 от 10:00 до 12:00 часа

21 юни 2024 от 10:00 до 12:00 часа

25 юни 2024 от 10:00 до 12:00 часа

Лекторите Мариан Кънев и Пламен Тодоров ще споделят своя богат опит и знания в областта на бизнеса и иновациите в бизнеса, помагайки ви да развиете своите предприемачески умения и да стартирате успешни проекти.

Обучителният курс ще се проведе хибридно:

-          На място в офиса на Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

и

-          Онлайн.

Всеки, който е посочил в регистрационната форма, че желае да участва ОНЛАЙН, ще получи линк за включване, един ден преди събитието.

Всеки, който желае да участва присъствено или онлайн, трябва да попълни регистрационната форма.

Връзка към РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА:   https://forms.gle/q21ae9sEMKNvxkYK8

Проведе се първата среща на живо на Транснационалната мрежа на селските общности и експерти по проект RurALL

В периода 27 -29 май 2024 в община Белтинци (Словения) се проведе първата среща на живо на Транснационалната мрежа на селските общности и експерти, която се сформира в рамките на проект RurALL.

Домакините от община Белтинци са координатор на проекта, който се изпълнява от 14 организации-партньори и 7 асоциирани партньора от 11 страни. 

Обезлюдяването на селските райони е едно от най-универсалните предизвикателства в Дунавския макрорегион. За да отговори на това предизвикателство Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански се присъедини към консорциума, който разработи проекта RurALL, чиято цел е да допринесе за справяне с обезлюдяването на селските райони чрез използване на потенциала на по-старите сгради и прилагане на новия Европейски подход Bauhaus. 

Проект 3DAcademy: Повишаване на качеството в професионалното образование и обучение (ПОО) чрез 3D технологии

Резултати от проучването за настоящото състояние на технологиите за 3D принтиране, сканиране и моделиране в институциите за професионално образование и обучение (ПОО)

Партньорите по проекта 3DAcademy проведоха цялостно проучване, за да оценят настоящото състояние на технологиите за 3D принтиране, сканиране и моделиране в институциите за професионално образование и обучение (ПОО) в България, Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина. Това проучване е в подкрепа на нашата мисия за подобряване на образованието в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез разработване на програма за смесено обучение. Докладът, базиран на това проучване, има за цел да разбере степента на използването на 3D технологиите в образователната сфера и да идентифицира областите за подобрение.

Проект RurALL „Жизнени и активни общности – нов интегриран модел за справяне с обезлюдяването на селските райони“

RurALL е международен проект, насочен към изпълнението на съвместни дейности и инициативи за справяне с предизвикателството на обезлюдяването в селските райони. Изпълнява се в консорциумът се състои от 14 организации от 11 държави.
Продължителност: 30 месеца ( 01.01.2024 – 30.06.2026 )

Проектът е вдъхновен от инициативата New European Bauhaus и ще доведе до транснационален модел на управление за експлоатация на влошаващи се жилища, като обедини критична маса от международни експерти, политици и граждани, интензивен обмен и генериране на знания, обединяване на идеи и ресурси, усвояване на добри практики, иновативни и подобрени решения. Чрез всички тези целенасочени и добре координирани действия селските общности ще укрепят своето управление и институционален капацитет.

Проект 3DAcademy

3DAcademy е международен проект, който цели повишаване на капацитета на организациите за професионално образование и обучение в сферата на  3D технологиите, така че да използват подходящи нови подходи и практики на преподаване, които ще бъдат релевантни на настоящите и бъдещи нужди на икономиката, обществото и променящите се потребности от умения на пазара на труда.

Проектът се координира от Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански в консорциум от специализирани фирми в сферата на 3D технологиите и организации в сферата на професионалното образование и обучение от България, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина и Ирландия.

Актуални проекти

 • Проект GrowthFundMe

  Период на изпълнение: 04.2023 – 03.2025

  GrowthFundMe е международен проект, който има за цел да установи връзка между гражданското групово финансиране и бизнес обучението, като се възползва от предимствата на мобилизирането на местни ресурси и развиването на умения за работа в мрежа. Проектът се фокусира върху изграждането на капацитет и активно включване на местните общности чрез иницииране на кампании за групово финансиране.

 • Проект Seniors4Change

  Период на изпълнение: 01.09.2023 – 31.08.2025

  Seniors4Change e международен проект, който се изпълнява от  Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански в партньорство с още 4 организации от Франция, Австрия, Гърция и Португалия.

 • Проект 3DAcademy

  Период на изпълнение: 01.11.2023 – 30.10.2025

  3DAcademy е международен проект, който цели повишаване на капацитета на организациите за професионално образование и обучение в сферата на  3D технологиите, така че да използват подходящи нови подходи и практики на преподаване, които ще бъдат релевантни на настоящите и бъдещи нужди на икономиката, обществото и променящите се потребности от умения на пазара на труда.

 • Проект RurALL „Жизнени и активни общности – нов интегриран модел за справяне с обезлюдяването на селските райони“

  Период на изпълнение: 01.01.2024 – 30.06.2026 

  RurALL е международен проект, насочен към изпълнението на съвместни дейности и инициативи за справяне с предизвикателството на обезлюдяването в селските райони. Изпълнява се в консорциумът се състои от 14 организации от 11 държави.
  Продължителност: 30 месеца (01.01.2024 – 30.06.2026)

Изпълнени проекти

 • Проект SustainABLE „Нови и устойчиви методи за работа в дигиталната ера“

  Период на изпълнение: 01.12.2022 – 30.04.2024

  Проект„SustainABLE има за цел да допринесе за промяната на поведението на служителите на малки неправителствени и граждански организации чрез развитието на ключови умения за прилагане на устойчиви практики на работното място, базирани на ключовите принципи за устойчивост (напр. кръгова икономика, енергийна ефективност, устойчива храна и мобилност, дистанционна работа и др.). SustainABLE е съвместна инициатива на Бизнесинформационен и консултантски център–Сандански в партньорство с две организации от Република Северна Македония - Център за климатични промени (Гевгелия) и НПО "Геосфера" (Битоля).