Актуални проекти

Проект RurALL

Проект RurALL „Жизнени и активни общности – нов интегриран модел за справяне с обезлюдяването на селските райони“

RurALL е международен проект, насочен към изпълнението на съвместни дейности и инициативи за справяне с предизвикателството на обезлюдяването в селските райони. Изпълнява се в консорциумът се състои от 14 организации от 11 държави.
Продължителност: 30 месеца ( 01.01.2024 – 30.06.2026 )

Проектът е вдъхновен от инициативата New European Bauhaus и ще доведе до транснационален модел на управление за експлоатация на влошаващи се жилища, като обедини критична маса от международни експерти, политици и граждани, интензивен обмен и генериране на знания, обединяване на идеи и ресурси, усвояване на добри практики, иновативни и подобрени решения. Чрез всички тези целенасочени и добре координирани действия селските общности ще укрепят своето управление и институционален капацитет.

Проектът обединява местни и регионални публични власти, изследователски и бизнес организации, неправителствени организации от 11 държави (14 партньора + 7 асоциирани партньора). Консорциумът ще разработи 2 плана за действие (рамка на модела за управление и план за ангажиране на общността) и ще реализира 4 пилотни дейности (картографиране на жилищата, селектиране и оформяне на идеи за функциониране и обновяване на жилищата,  изготвяне на бизнес модели за финансиране на обновяването на жилища), като същевременно ще създаде модел за тяхното управление с множество заинтересовани страни.

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Interreg Programme Danube Region.