Актуални проекти

Проведе се първата обучителна сесия от КУРСА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО по проект GrowthFundMe

Благодарим на всички участници за активното и мотивирано участие, което направи обучението още по-ценно на всеки от нас!
 
Целият обучителен курс ще подпомогне развиване на предприемаческите умения на заинтересовани членове на общността, които са изправени пред множество предизвикателства в днешно време, провокирани от постоянните трансформации в международен план, както по отношение на изключително бързо развиващите се комуникационни и информационни технологии, така и в икономически и социален аспект.
Тази поредица от кратки обучителни сесии цели да увеличи възможностите за развитие на всички участници чрез допълнително личностно усъвършенстване, мотивация и нагласа за постигане на целите.
 
По-силните мрежи, ефективната комуникация, ангажираността и практически заинтересованите страни ще играят роля в предприемаческото пътуване на всеки участник.
 
НАПОМНЯМЕ, че следващата обучителна сесия ще бъде на 21 ЮНИ 2024 от 10:00 до 12:00 часа.
 
Всеки, който е пропуснал да се включи в първата обучителна сесия, може да се включи в следващата на 21 юни 2024г.
 
Всеки нов участник трябва да попълни регистрационна форма за присъствено или онлайн участие. Връзка към РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА: https://forms.gle/q21ae9sEMKNvxkYK8
 
За допълнителна информация на тел: 0746 30549