Актуални проекти

Проведе се първата среща на живо на Транснационалната мрежа на селските общности и експерти по проект RurALL

В периода 27 -29 май 2024 в община Белтинци (Словения) се проведе първата среща на живо на Транснационалната мрежа на селските общности и експерти, която се сформира в рамките на проект RurALL.

Домакините от община Белтинци са координатор на проекта, който се изпълнява от 14 организации-партньори и 7 асоциирани партньора от 11 страни. 

Обезлюдяването на селските райони е едно от най-универсалните предизвикателства в Дунавския макрорегион. За да отговори на това предизвикателство Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански се присъедини към консорциума, който разработи проекта RurALL, чиято цел е да допринесе за справяне с обезлюдяването на селските райони чрез използване на потенциала на по-старите сгради и прилагане на новия Европейски подход Bauhaus. 

Проектът е вдъхновен от Новия Европейски Баухаус и ще обедини голям брой международни експерти, политици, общественици и граждани, за да се осъществи интензивен обмен на знания, генериране на нови идеи и ресурси, възприемане на добри практики и иновативни решения, за да могат селските общности да укрепят своето управление и институционален капацитет по отношение на ефективното стопанисването и запазване на старите неизползваеми сгради и съоръжения, които се нуждаят от реконструкция и подобряване на визията съгласно принципите на Европейския Баухаус .

Основни дейности, които се изпълняват в рамките на проекта:

·         Развитие на транснационална мрежа от селски общности и експерти;

·         Идентифициране и картографиране на по-стари сгради;

·         Придаване на нова функция на по-стари сгради и разработване на идеи за обновяване чрез прилагане на дейности за ангажиране на общността;

·         Разработване на бизнес модели за финансиране на саниране на сгради;

·         Многостепенен модел на управление, в който участват всички заинтересовани страни и експерти.

От членовете на транснационалната мрежа на селските общности и експерти се очаква:

- Да подкрепят пилотните дейности в своите общности, които включват идентифициране, картографиране и създаване на база данни на съществуващи сгради и съоръжения с цел разработване на идеи за нови функции, обновяване, разработване на бизнес модели за финансиране на обновяването, управлението им и осигуряването на устойчивост.

- Осъществяване на международен обмен на идеи относно функцията и предназначението на идентифицираните обекти (сгради и съоръжения).

- Обмяна на опит и знания по отношение събирането на идеи за интервенции върху избраните обекти (сгради и съоръжения) съгласно принципите на инициативата Нов Европейски Баухаус.

- В интерес на страните (експертите и организациите – партньори) е да намерят най-подходящ и ефективен начин за работа в подкрепа на общностите, в които ще се изпълнява проекта, за да се създадат подходящите условия за транснационален обмен и развитие на идеи.