BUSINESS INFORMATION AND
CONSULTING CENTRE - SANDANSKI

Business information, consultations, European programmes and projects
Български (България)English (United Kingdom)
Home

Обучение на персонала: Придобиване на умения и компетенции в сферата на ИКТ и управлението на проекти

There are no translations available.

01/11/2017

Екипът на Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (БИКЦ – Сандански) взе участие в седемдневно обучение на тема „Организиране и провеждане на онлайн обучения“ и „Разработване и управление на проекти финансирани от Европейския съюз“.

Обучението се проведе в рамките на проект „Обучение на персонала: Придобиване на умения и компетенции в сферата на ИКТ и управлението на проекти“ с реф. номер: №2016-1BG01-KA104-023299, който организацията изпълни с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“.

Обучението бе организирано от Асоциацията „OutoftheBoxInternational”, която е партньор на БИКЦ – Сандански в изпълнението и реализацията на проекта. Основната цел на проекта е да подобри капацитета на Сдружение БИКЦ – Сандански за предоставянето на качествени програми за образование на възрастни, като развие и надгради уменията и познанията на експертите, работещи в организацията в сферата на ИКТ, електронното обучение и управление на европейски проекти и финансиране.

В обучението се включиха петима членове на екипа на организацията, които бяха избрани въз основа на техните конкретни умения и нужди от допълнителни знания по теми свързани с внедряването на ИКТ в обучителни инициативи, а също и по-ефективното и целенасочено разработване и управление на Европейски проекти. Участниците бяха разделени на две групи – Група 1 „Организиране и провеждане на онлайн обучения“ и Група „Разработване и управление на проекти финансирани от Европейския съюз“

Повече информация за проекта и възможността да се включите вас или вашата организация в проекти за обучение на персонала по Програма „Еразъм +“ може да получите на място в офиса на Сдружение БИКЦ – Сандански на адрес: град Сандански, ул. „Скопие“ 5 или на телефон 0746/30549.